Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Otthoni szakápoló szolgálat

Az otthoni szakápolás az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VII. 26.) NM rendelet alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.

Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.

A szolgáltatás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a biztosított egészségi állapota miatt a kezelő orvosa - a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett - az otthoni szakápolást az arra rendszeresített nyomtatványon elrendelte.

A biztosított otthonában végezhető - állandó orvosi felügyeletet nem igénylő - gyógyító tevékenységeket elrendelheti:

  • háziorvos saját kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján,
  • járóbeteg -, és fekvőbeteg - szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa.

Az ellátást olyan szakápolási szolgáltató nyújthatja, akivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, és a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. Az otthoni szakápolási szolgálat finanszírozási szerződésben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működik.

Mint minden területet, az egészségügyön belül az otthonápolást is érintette a gazdasági válság, és hatásaként a megszorítások.

A háziorvosok, szakorvosok építenek azokra a szakemberekre, akik a beteg otthonában szakszerűen ellátják a szakápolásra szoruló beteget:

  • átkötik a műtéti sebeket, kezelik a fekélyes lábat, a fekvés során kialakult decubitusokat (felfekvést), megtanítják a hozzátartozókat a beteg alapápolására, ellátására.
  • A balesetet szenvedett vagy ortopédiai műtéten átesett beteg otthonába megy a gyógytornász és fizioterápiás asszisztens, hogy a kórházban megkezdett, gyógyulásához elengedhetetlen terápiát folytassa.
  • Az agyvérzések utáni rehabilitáció sikere nagyrészt az ellátás gyorsaságán és szakszerűségén múlik, és a további életminősége pedig azon, hogy otthonában megkapja azokat a logopédus által végzett beszédterápiát, gyógytornát és elektroterápiás kezeléseket, amely lehetőséget biztosít esetleges teljes felépülésre.

A beteg otthonában történő szakellátásnak a jelentősége felértékelődött a kórházi ellátás idejének csökkenésével. Az intézményből rövid időn belül hazakerült betegek ellátásában fontos szerepet tölt be az otthonápolási szolgálat. Nem csak a háziorvosok és szakorvosok, de a betegek körében is egyre elterjedtebb, kedvelt ellátási forma.

A beteg a saját otthonában, utazás és várakozás nélkül, szerettei körében kapja meg azt a szakellátást, amelyet eddig kórházban, szakrendelőkben kaphatott meg. Bármennyire is nagy az igény, a térítésmentes szolgáltatásnak finanszírozási korlátai vannak, még jogos igény esetén is. Az OEP lakosságszám arányosan, szerződött vizitkeretben határozza meg a finanszírozható ellátás mennyiségét.

Előfordulhat, és elő is fordul, hogy sokkal nagyobb az igény, mint a lehetőség. Sajnos ebben az esetben a Szolgáltató tehetetlen, a kiszolgáltatott betegnek pedig két választása van, az egyik kivárja, esetenként két-három hetet, hogy finanszírozott ellátásban részesüljön, vagy igénybe veszi az ellátást, amit a szolgáltató felé térítenie kell.

Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit. A biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet igénybe. Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - további három alkalommal megismételhető. Újabb megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként további három alkalommal megismételhető.