Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Idősek étkeztetése

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szociális étkeztetés iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében jelentős igény van. Az egész hetes étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében ez nehézséget okoz. A hét valamennyi napján biztosítani kell a meleg ételt, mivel fokozott igény jelentkezik ezen ellátási formára. A szolgáltatás nagyon fontos, mivel az egyes szociális szolgáltatások egymásra épülnek, és a legalsó szinten ezen szolgáltatás – szükség esetén a házi segítségnyújtással együtt – gondoskodik az otthonukban élőkről.

A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles fizetni.

Ellátási terület az étkeztetés tekintetében: Edelény város közigazgatási területe.

Étkezés igénybevétele történhet:

  • étel házhoz szállításával,
  • étel elvitelének lehetőségével.

Az étel kiszállítás munkanapokon 11:30-14:00 óra között történik.

Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére egyben, egy ételhordó edényben kerül kiszállításra.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel megállapodást kötünk.