Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Család- és gyermekjóléti központ

Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyekről, családokról.

Szolgáltatásaink leírása:
 
Az Edelényi Járás területét lefedve 45 településen hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységet lát el, javaslatot tesz:
 • védelembe vételre,
 •  megelőző pártfogásra,
 •  ideiglenes hatályú elhelyezésre,
 • nevelésbe vételre,
 • családba fogadásra,
 • harmadik személynél történő elhelyezésre,
 • családba fogadó gyám személyére javaslattétel, 
 • tankötelezettség teljesítésének előmozdítására,
 • gondozási helyének megváltoztatására szükség esetén javaslattétel. 
 
Speciális szolgáltatásokat biztosít, mint
 
 • utcai szociális munka,
 • kapcsolattartási hely biztosítása, 
 • kórházi szociális munka,  
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
 • jogi tanácsadás,
 • pszichológusi szolgáltatás,
 • mediáció,
 • óvodai, iskolai szociális segítés.
 • szociális diagnózis felvétele.
 • a jelzőrendszer járási szintű koordinálása
 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében
 
 • havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára,
 • szükség szerint konzultációt biztosít,
 • törvényi változásokról, módszertani ajánlásokról és egyéb a szakmai munkához kapcsolódó változásokról folyamatos tájékoztatás nyújt
 
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT:
 
A Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ krízishelyzetben történő azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást nyújt munkaidő után, hétvégén és ünnepnapokon az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon.
 
06-80/630-128
 
A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani.
 
 
Illetékességi terület:
Edelényi Járás területe, a 45 település szolgálatokra lebontva:
 • Bódvaszilasi Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó települések: Becskeháza, Bódvalenke, Bódvaszilas, Komjáti, Szin, Szinpetri, Tornanádaska, Tornakápolna, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab  
 • Boldvai Szociális Alapszolgáltató Központhoz tartozó települések: Boldva, Ziliz
 • Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó települések: Borsodszirák, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár, Tomor
 • Edelényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó települések: Abod, Damak, Edelény 
 • Perkupai Szociális Alapszolgáltatóhoz tartozó települések: Bódvarákó, Égerszög, Hidvégardó, Perkupa, Szögliget, Szőlősardó, Teresztenye, Tornabarakony, Varbóc 
 • Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal - Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó települések: Balajt, Ládbesenyő, Szakácsi
 • Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóházához tartozó települések: Debréte, Galvács, Martonyi, Meszes, Rakaca, Rakacaszend, Szalonna, Szendrő, Szuhogy, Viszló

A Család- és gyermekjóléti központ elérhetősége:

Edelény, István király útja 58.
Tel.: 48/786–298
e-mail címe: gyjkozpont@edszszk.hu
Szakmai vezető neve: Komáromi-Kormos Lívia

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás