Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház

Nyitvatartási idő:
Gyerekház: H-P: 8.00-14.00
Közösségi Ház: H-P: 8.00-16.00

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület döntése alapján 2015. szeptember 1. napjától a Biztos Kezdet Gyerekház az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként működik.

A Biztos Kezdet program hitvallása az, hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a kora gyermekkori (0-3 éves korban történő) integrált, komplex fejlesztés a család és a tágabb környezet aktív részvételével.

Tapasztalati és mérési adatok mutatják, hogy a nagyfokú szegénység, a pszicho-szociális depriváció olyan mértékű, komplex elmaradást okoz az egyének, a családok életében, amely generációkon keresztül húzódó visszafordíthatatlan folyamattá dagadhat. A megerősödő hátrányos helyzet jellemzővé válik, és az egyénekre, a családokra, a lakóhelyi kis és nagyobb közösségekre egyaránt hatással van.

A Gyerekházak általában hátrányos helyzetű térségben, településen, vagy nagyobb település szegregátumában vannak. Ezeket a területeket olyan mutatók jellemzik, mint például a magas szegénységi arány, rossz egészségi mutatók, alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség. A Gyerekház ezen súlyos problémák többségének ellensúlyaként egy biztos, fix pontként lehet jelen a családok, kisgyermekek életében.  Nagy hangsúlyt fektetve egy szép, otthonos, tiszta, rendezett környezetre, egészséges étkezésre, fürdési, tisztálkodási, mosási lehetőségekre éppúgy, mint a szülőknek ügyintézési segítségnyújtásra, de a szülői, női (hiszen leginkább anyukák járnak) szerepben való erősítés sem elhanyagolható szempont.

Biztos Kezdet Gyerekház Edelény, Bányász út 2. szám alatt található, mely az Egres városrészben helyezkedik el. A szegregált lakókörnyezetben élő 0-3 gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget készségeik és képességeik kialakulásában, felkészítse őket az óvodai és iskolai rendszerben való sikeres belépésre és részvételre, hozzájárulva ezzel esélyeik javításához.

A gyermekek egy jelentős részének testi-lelki jólléte, már születésétől, illetve még előtte, eleve sérül. Még az egészségesen született gyerek is nehezen, vagy egyáltalán nem kompenzálható hátrányokat szenved a megfelelően gondoskodó fizikai és lelki környezet nélkül. Számos kutatás, tudományos kísérlet bizonyítja, hogy a méhen belüli és a koragyerekkori élet a személyiség egészének fejlődését meghatározza például:

 • az idegrendszeri fejlődés alapjait, sőt a későbbi fejleszthetőségét,
 • a szülő-gyermek kapcsolati mintát, amely egy életen keresztül alapja lesz minden szociális viszonyrendszerünknek,
 • a korai gyerekkor tapasztalatait, a családi hatásokat, az értékrendünk alapjait, amelyek a későbbi iskolai, serdülőkori, sőt felnőttkori beilleszkedési, magatartási problémák gyökerei is egyben.

Tárgyi feltételek:

A Biztos Kezdet Házban kialakításra került egy játszószoba, melyben rengeteg játék ad lehetőséget kisebb gyermekeknek is képességeik kibontakozására, egyéni képességeik fejlesztésére.

Mivel fontos feladat az egészséges életmódra nevelés ezért a házban kialakításra került egy szép, igényes, jól felszerelt konyha, ahol a szülőkkel együtt készíthetik el a Gyerekház munkatársai a tízórait, illetve főzőklubokat is megtarthatják.

Az épületben még a mosdó helyiségek, a WC-k, mosókonyha, zuhanyzók állnak a szülők rendelkezésére. A mosókonyhában 2 mosógép van üzembe helyezve.

Az épület mellett helyezkedik el egy kis játszótér, ahol a gyerekek mozgás koordinációját fejleszthetik, szabályjátékokat játszhatnak, illetve nyáron a kismedencében pancsolhatnak. A házhoz tartozik még egy egész kis konyhakert, amiben tavasztól – őszig tevékenykedhetnek a szülőkkel közösen, és a megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből készíthetnek süteményt, levest vagy más egészséges ételt.

A szolgáltatás igénybevétele:

A célcsoporthoz tartozó családokkal lakókörnyezetükben ismerkednek meg a Gyerekház munkatársai. Heti családlátogatások során fokozatosan megismerik életkörülményeiket, aktuális helyzetüket. A Gyerekház működésének alapelvei a személyesség, a kölcsönösség és a partnerközpontúság. Ennek megfelelően a célcsoport megkeresésének legfontosabb eszköze a (dokumentált) családlátogatás. Ezen kívül nyilvános rendezvényeken igyekeznek bővíteni személyes kapcsolataikat. (Nyilvános rendezvények pl. ingyenes egészségügyi szűrések, gyermek táncverseny, komplex családi nap, családi születésnapok helyszínének biztosítása, stb.)

 • A védőnő és családsegítő véleményének kikérése a hátrányos helyzetű családokról
 • A településen a hátrányos helyzetű családok felkeresése, bevonása és motiválása a programba
 • A családok személyes felkeresése pl. védőnővel közösen
 • A szórólapok eljuttatása a családokhoz, plakátok kifüggesztése a település központi részeire
 • A családok folyamatos felkeresése és bevonása a Biztos Kezdet Ház életébe

A Gyerekház nyitva tartása folyamatos és rendszeres a munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között tart nyitva, és a település összes kisgyerekes családja számára nyitott.

A szolgáltatás térítésmentes.

Szülőkkel való együttműködés:

Meghatározó eleme a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése.

Az együttműködés célja továbbá a tanulási motiváció felkeltése, a képzettség hiánya miatt a munkaerő-piacról kiszoruló fiatal szülők foglalkoztathatóságának javítása.

A gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, és kiemelt feladatuknak tekintik a szülők segítését is. Fontosnak tartják, hogy ezek a reménytelenségben, elszigeteltségben élő, különösen sérülékeny családok egyre több pozitív élményhez jussanak (pl. családi nap szervezése lakókörnyezetükön belül), és kialakuljon az igényük arra, hogy egyre többször felkeressék a gyerekházat, játék, vagy bármilyen segítség kérése céljából.

A gyerekház munkatársai támogatják azokat a szülői magatartásokat és kezdeményezéseket, amelyek egy sokszínűbb és toleránsabb kultúra kialakulását segítik, amelyek szembe helyezkednek az előítéletekkel és a diszkriminációval.

A szülők és a Gyerekház munkatársai együtt játszanak a gyermekkel, lehetőséget adva a közös öröm megvalósulásának, egymás jobb megismerésének. A Házban dolgozók elfogadják a szülők eltérő kultúráját, szokásaikat. Nagy figyelmet fordítunk egy esetlegesen bekövetkező problémára, mely hatással lehet a gyermek fejlődésére is. Ezt a szülőkkel közösen megbeszélik, irányt mutatnak a megoldás lehetőségekre.

Aktívan segítik a szülők közös gondolkodását és cselekvését támogató kapcsolatok és önsegítő csoportok létrejöttének ösztönzésével.

A gyerekház célja az is, hogy bátorítsák a szülőket egymás támogatásában, közösséget építsenek.

A gyerekház munkatársai ismeretek átadásával és aktív cselekvéssel segítik a szülőket abban, hogy képesek legyenek saját maguk és gyermekeik érdekeit képviselni és megvédeni.

Kiemelt feladatok:

 • szülő- gyermek kapcsolat erősítése
 • szülőkkel együttműködve a gyerekek szakemberhez történő eljuttatása
 • szűrővizsgálatra való eljutás segítése (gyerekeknek, szülőnek, kismamának)
 • egészséges táplálkozásra ösztönzés
 • a szülők részére tanácsadás biztosítása
 • szülésre, gyermek születésére való felkészítés
 • szülői beszélgetések biztosítása
 • a szülők bevonása a gyerekház programjaiba
 • gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések megbeszélése, szülők számára szakkönyvek  biztosítása
 • gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyámügy, munkaügyis, információs telefonszámok elérhetőségeinek kifüggesztése

Szakmaközi együttműködés: Az alapellátásokhoz és a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása egyaránt fontos a hátrányos helyzet újratermelődésének megtörése érdekében. A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése érdekében is elengedhetetlen a különböző szakmák közötti együttműködés.

A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások

 • Gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával
 • A gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése
 • A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése
 • Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a gyermeknek és szüleinek fejlesztő szakemberhez történő eljuttatása vagy a hozzáférés gyerekházban történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése
 • Rendszeres team-megbeszélések a helyi szakemberek között
 • Szakemberek bevonása, a gyermek fejlettségének elmaradása esetén
 • A gyermeki testi képességeinek, fejlődésének elősegítése
 • A gyermek mozgásfejlődésének segítése, mozgásigényének kielégítése
 • Szocializáció, társas kapcsolatok erősítése
 • A kulturált étkezési szokások elsajátítása
 • Mozgásfejlesztés
 • Kéz finom motorikájának fejlesztése
 • Érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés
 • Téri észlelés, tájékozódás fejlesztése
 • Mese, vers, mondókák tanulása

A szülőkre irányuló szolgáltatások

 • A korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyerekekkel való foglalkozások során
 • Ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése
 • Szülésre, gyerek fogadására való felkészülés, családtervezési ismeretek
 • Gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos csoportos szülői beszélgetések
 • Egyéni konzultációk a szülőkkel
 • A gyermek otthonának felkeresése
 • A hátrányos helyzetű (köztük roma) családok fokozott bevonása
 • A szülők megerősítése szülői-, általános állampolgári -, és munkavállalói szerepeikben
 • Rendszeresség sütő-főző klub
 • Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, időpontkérésekben, álláskeresésekben, gyerekorvoshoz, terhes gondozásra való eljutásban
 • Családi problémák megoldásában egyéni beszélgetések biztosítás - bizalmas kapcsolatot kialakítására való törekvés a szülőkkel, családokkal
 • Gyermeknevelési kérdésekben a védőnő segítségét is kérhetik - kérdéssel fordulhatnak hozzá, státusz időpontokat egyeztetnek.
 • Szülői fórum keretében a Gyerekház dolgozóival közösen beszélgethetnek a szülők egy-egy aktuális problémáról, várandósságról, a családon belüli erőszakról, de ezen kívül ünnepekről, hagyományokról, bármiről, ami épp a családokat foglalkoztatja
 • Ötletek egészséges, egyszerű és gyors bébiételek készítésében
 • Közös főzések, bográcsozások, szalonnasütés
 • Mosási lehetőség
 • Fürdési, tisztálkodási lehetőség
 • Kreatív programok, kézműves foglalkozások
 • Filmklub
 • Tornaklub
 • Számítógép, internet használata

A helyi közösségre irányuló szolgáltatások

 • A helyi döntéshozók és fenntartó informálása a Gyerekház működéséről.
 • A közösség életében való részvétel, közösségi rendezvények szervezése
 • Kapcsolódás a településen illetve kistérségben elérhető fejlesztési forrásokhoz
 • Szülők közötti kapcsolatok erősítése, bizalom kialakítása

A társszakmák közötti együttműködést segítő szolgáltatások

 • A partnerekkel szakmai kapcsolattartás biztosítása, rendszerszerű, folyamatos együttműködésük megszervezése.
 • Esetmegbeszélések kezdeményezése és lebonyolítása.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Az edelényi Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekházban heti terv alapján rendszeres foglalkozásokat tart, a szülők bevonásával.

 • Hétfőn mese délelőttön vehetnek részt a gyerekek és a szülők.
 • Kedden a mozgásfejlesztésé a főszerep.
 • Szerdán dalokat, mondókákat, ölbéli játékokat sajátíthatnak el a szülők és a gyerekek.
 • Csütörtökön vers, mesefoglalkozásra várják a családokat. Egyszerűbb évszakhoz kötődő rövid verseket tanulhatnak, vagy mesét hallgathatnak a gyerekek, a szülők és a nagyszülők.
 • Pénteken kreatív foglalkozásokat tartunk.

A heti terv alapján nem minden esetben tartják magunkat a foglalkozások megtartásához, hanem spontán a jelen lévő gyerekek életkorához, igényekhez igazodnak, és akár minden nap, játék közben is mondókáznak, illetve előveszik kreatív eszközöket. A kreatív délelőttök alkalmával a szülők aktívabban részt vesznek a foglalkozásokban. Ismerkednek különböző technikákkal, érdeklődnek, szeretnek alkotni, már-már a gyerek helyett szeretnék csinálni. Nagyon aktívak az anyukák, minden dekoráció az ő kezük munkáját dicséri, évszakoknak, ünnepeknek megfelelően díszítik együtt a játszószobát, folyosót, épületet. Örömmel viszik haza az elkészült munkákat

A programokat 0-3 év közötti gyerekeknek tervezik előre, mivel 3 éves kortól többnyire óvodába járnak. Ezeknek a gyerekeknek, közös mondókázás, mesélés, kreatív foglalkozás van tervezve a féléves tervükben

Képességek kibontakozásánál figyelembe veszik, hogy minden gyerek más és más képességekkel rendelkezik, minden gyereknek más az érdeklődési köre, és eltérő a fejlődési ütemük.

A szocializációra nagy hangsúlyt fektetnek, a társas kapcsolatok kialakítása nem nehéz ebben a közösségben, sokkal elfogadóbbak, mint mások, mivel egy házban, több generáció, több gyermek is él együtt.

A tízórai elkészítése a szülők bevonásával történik, a nagyobb gyerekek segítenek megteríteni. A születésnapokat közösen megünneplik, erre saját készítésű tortát sütnek.  A közös étkezés alkalmával, igyekszenek figyelembe venni, hogy változatos és egészséges legyen az étel és minden alkalommal megkínálják a szülőket is.

A gyermekek fejlődésének nyomon követését a Dokumentációs rendszerben rögzítik, itt megfigyelőlapot készítenek a gyerekről a Gyerekházba lépéskor, fejlődéséről, szokásairól, és foglalkoztatási tervet készítenek a gyermek egyéni fejlesztése érdekében.

A gyermekeket folyamatosan megfigyelik a munkatársak, ezeket a megfigyeléseket a Biztos Kezdet Megfigyelőlapon rögzítik. Amennyiben fejődési, illetve más rendellenességgel találkoznak, szakember segítségét kérik. Ezt követően a szakember által összeállított egyénre szabott fejlesztési tervnek megfelelően segítik a gyermek játéktevékenységét.  Ha elmaradás, zavar gyanúja merül fel a gyermek fejlődésében, a gyermeket a Védőnői Szolgálattal közösen irányítják a lakóhely szerint illetékes intézménybe.