Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Bemutatkozik az edelényi SZSZK

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, ahol mindenki az őt megillető ellátásban és társaságban részesül! Segítsük együtt a szép korosztályt!

Köszöntjük az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ honlapján!

A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben jelentősen felértékelődött. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vevői tekintélyes része a kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki, e kört leginkább az idősek, betegek, veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek képezik. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. Elsődleges szempont, hogy a rászoruló személyek gondozása a saját környezetükben valósuljon meg, biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve ismerős környezetükben való maradásukat.

A szociális gondoskodás átfogó tevékenység, melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás.

A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe véve a szolgáltatás lehetőségeit.

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ célja és feladata, a koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő szociális ellátó rendszer rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése, információ nyújtása.

Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások:

 • Személyes gondoskodás keretében tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona
 • Személyes gondoskodás keretében tartozó alapszolgáltatás: nappali ellátás – idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás
 • Gyermekjóléti alapellátás keretében: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, biztos kezdet gyerekház és közösségi ház
 • Egészségügyi szolgáltatás keretében: otthoni szakápolás

Az intézmény ellátási területe

 • étkeztetés, idősek klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe
 • házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe
 • család- és gyermekjóléti központ tekintetében: Edelényi Járás közigazgatási területe
 • család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében: Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe
 • biztos kezdet gyerekház és közösségi ház tekintetében: Edelény város közigazgatási területe
 • idősek otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe
 • otthoni szakápolás tekintetében: Edelény város közigazgatási területe

Engedélyezett férőhelyeinek száma:

 • idősek otthona tekintetében: 126 fő
 • idősek nappali ellátása tekintetében: 25 fő
 • házi segítségnyújtás tekintetében ellátható személyek száma: 44 fő