Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 „A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret,
a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten.”

/Ady Endre/

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata, célja:

A gyermekjóléti szolgálat feladatait - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § rendelkezései alapján látja el.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tartalommal család-és gyermekjóléti szolgálatként működik.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Feladatai:

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A veszélyeztetett gyermekekről nyilvántartást vezet, családgondozással megpróbálja megszüntetni a veszélyeztetettség okait.
 • Krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából egyéni és csoportos szolgáltatások biztosítása.
 • Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • A veszélyeztetettség mértékétől függően javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, a családgondozást cselekvési terv, majd egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzi.
 • Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. évente 6 alkalommal szakmaközi tanácskozást szervez.
 • Felkérésre környezettanulmányt készít.
 • Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások, szolgáltatások bevezetését.
 • Segíti az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását.
 • Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.

Egyéb feladatai:

 • Információ nyújtás a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról, valamint segítséget nyújt azok igénylésében, ügyintézésében
 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása
 • Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket,
 • Adományok fogadás, és továbbítása a rászoruló személyek részére
 • Prevenciós és hasznos szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése
 • Hozzáférés segítése a Központ speciális szolgáltatásaihoz

​A segítő munka során kulcsfontosságú a prevenció, az empátia, előítélet mentesség, önkéntes együttműködés, komplex problémamegoldás, valamint a személyi -és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

Szolgáltatás igénybevételének módja:

Szolgáltatásaink ingyenesek, a segítséget kérő személy megjelenésével vehetők igénybe. Szükség esetén felkeressük otthonában. Ha környezetében önmagán önerőből segíteni nem képes veszélyhelyzetben lévő személyről tudomása van, kérjük, jelezze Szolgálatunk munkatársainak!

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége:

3780, Edelény, István király útja 58.
Tel: 48/786–298
e-mail cím:
csgyjsz@edszszk.hu
Csoport vezető: Novákné Makkai Krisztina

A Család-és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe: Edelény, Abod és Damak települések

Ügyfélfogadási rend:

Edelény

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00- 13:30

Abod

Minden páros hét csütörtök: 9:00-11:00

Damak

Minden páros hét csütörtök: 12:00-14:00

Gyermekjogi képviselő:

Gönczöl Gábor
Elérhetősége: 06-20-489-9625