Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 


Mutassa térképen!

Jelzőrendszeres segítségnyújtás idősek otthoni megsegítésére

Az idősellátás gyakorlatának modernizálása, a szociális munka módszereinek alkalmazása, a tudományos és technikai eredmények beépítése, a szolgáltatást nyújtók tapasztalatainak megosztásával, azon ismeretek elsajátítása, amelyek hozzájárulnak egy sikeresebb, hatékonyabb – az új évezred eredményeihez jobban igazodó – szolgáltatás megvalósításához.

Célunk tehát a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.

Ellátási terület jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény város közigazgatási területe

A szolgáltatás feladata:

 • Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb megnyomásával tudjanak segítséget kérni otthonukba.
 • Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további állapotromlás megelőzése, pszichés problémák kezelése.
 • A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések megtétele.
 • Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése.
 • Segítő kapcsolat kialakítása.
 • Egészségügyi szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás.
 • Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Az öregedés folyamata új kihívást jelentenek a szociális gondoskodás különféle területén. Egyre növekvő létszámú idős ember igényel valamilyen ellátási formát, melyek kielégítésére fel kell készülni. Mindinkább előtérbe kerül az a meggyőződés, hogy az idős emberek segítésének legfőbb helyszíne saját otthonuk. Meg kell tehát teremteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel időseinket a lakásukban segíthetjük megszokott életvitelük fenntartásában, lehetőleg még tovább.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében szociálisan rászorult az a személy aki:

 • egyedül élő 65 év feletti személy,
 • egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 • kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelentős egészségügyi megtakarításokat eredményezhet, ugyanis ez által a beteg, egyedülálló idős emberek biztonságos körülmények között válnak otthonukban ellátásra:

 • Nem kerülnek be drágább szociális és egészségügyi ellátásba.
 • Az idős ember megszokott környezetében történő gondozása mentálisan előnyösebb számára, a riaszthatóság nagyfokú biztonságérzetet ad.

Segítségnyújtás folyamata:

A 24 órás diszpécser szolgálat – amelyet az Otthonban lévő munkatárs lát el – fogadja a segélyhívásokat. Segélyhívás estén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információnak a közlésével – a fogadó személy telefonon értesíti az ügyeletet teljesítő gondozót, aki 30 percen belül a helyszínre érkezik, és adekvát segítséget nyújt, melynek célja a krízis helyzet megszüntetése.

Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátottak számára. Késlelteti azt az időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja.